UNF

HSS Tap UNF Bott-1/2x20 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHB12
Add to cart

HSS Tap UNF Bott.-1/4x28 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHB14
Add to cart

HSS Tap UNF Bott.-3/8x24 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHB38
Add to cart

HSS Tap UNF Bott.-5/16x24 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHB516
Add to cart

HSS Tap UNF Bott.-7/16x20 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHB716
Add to cart

HSS Tap UNF Inter-1/2x20 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHI12
Add to cart

HSS Tap UNF Inter-1/4x28 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHI14
Add to cart

HSS Tap UNF Inter-3/8x24 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHI38
Add to cart

HSS Tap UNF Inter-5/16x24 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHI516
Add to cart

HSS Tap UNF Inter-7/16x20 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHI716
Add to cart

HSS Tap UNF Taper-1/2x20 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHT12
Add to cart

HSS Tap UNF Taper-1/4x28 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHT14
Add to cart

HSS Tap UNF Taper-3/8x24 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHT38
Add to cart

HSS Tap UNF Taper-5/16x24 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHT516
Add to cart

HSS Tap UNF Taper-7/16x20 carded

UNF – BSPF – HSS – ISO 529 / ANSI B94-9
SHCUNFHT716
Add to cart