BSPT

HSS Tap BSPT Bottoming-1x11

NPT – BSPT – NPS – HSS – ISO 2284 / ANSI B94-9
SHBSPTHB1
Add to cart

HSS Tap BSPT Bottoming-1-1/2x11

NPT – BSPT – NPS – HSS – ISO 2284 / ANSI B94-9
SHBSPTHB1-12
Add to cart

HSS Tap BSPT Bottoming - 1-1/4 x 11

NPT – BSPT – NPS – HSS – ISO 2284 / ANSI B94-9
SHBSPTHB1-14
Add to cart

HSS Tap BSPT Bottoming-1/2x14

NPT – BSPT – NPS – HSS – ISO 2284 / ANSI B94-9
SHBSPTHB12
Add to cart

HSS Tap BSPT Bottoming-1/4x19

NPT – BSPT – NPS – HSS – ISO 2284 / ANSI B94-9
SHBSPTHB14
Add to cart

HSS Tap BSPT Bottoming 1/8 x 28

NPT – BSPT – NPS – HSS – ISO 2284 / ANSI B94-9
SHBSPTHB18
Add to cart

HSS Tap BSPT Bottoming-2x11

NPT – BSPT – NPS – HSS – ISO 2284 / ANSI B94-9
SHBSPTHB2
Add to cart

HSS Tap BSPT Bottoming-3/4x14

NPT – BSPT – NPS – HSS – ISO 2284 / ANSI B94-9
SHBSPTHB34
Add to cart

HSS Tap BSPT Bottoming-3/8x19

NPT – BSPT – NPS – HSS – ISO 2284 / ANSI B94-9
SHBSPTHB38
Add to cart